NAŠE NABÍDKA


Nabízíme Vám širokou škálu služeb předprojektové, projektové a realizační fázi staveb.


Předprojektová fáze zahrnuje zejména:

- vytvoření studie objektu
- zajištění mapových podkladů včetně zaměření pozemku
- zajištění podkladů o inženýrských sítích
- zajištění geologického, hydrogeologického a radonového průzkumu
- výpočet vynětí ze zemědělského půdního fondu


Projektová fáze zahrnuje zejména:

- zhotovení projektu pro územní řízení včetně projednání s dotčenými orgány
- zhotovení projektu pro stavební povolení včetně projednání s dotčenými orgány
- zhotovení prováděcí dokumentace včetně jednotlivých specializací (zdravotní techniky, plynoinstalace,    ústředního vytápění, elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé, vzduchotechniky a jiné).


Realizační fáze zahrnuje zejména:

- výkon stavebního dozoru a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.


Design by MiFo2 ©2008